Loading
Có lẽ không bộ phận nào trên mặt anh chàng này không điều khiển được.
Chàng trai trong clip có thể "bắt nhịp" với một đoạn hòa nhạc bằng tất cả các bộ phận trên mặt.Theo Genk
Chỉ thành viên đã đăng ký và có thẩm quyền mới được đăng bình luận.
Bài cùng chủ đề

Tôm hùm biến đổi màu

avatar namquan86 đăng lên Chuyện lạ đó đây vào lúc 14 T.Tư 2014, 08:34
?

4 giếng lạ ở Việt Nam

avatar namquan86 đăng lên Chuyện lạ đó đây vào lúc 11 T.Tư 2014, 21:15
?

Yoga ngựa

avatar namquan86 đăng lên Chuyện lạ đó đây vào lúc 11 T.Tư 2014, 06:56
?