Vì sao Chu Vĩnh Khang sẽ bị loại bỏ theo Bạc Hy Lai ?

Tin Tổng Hợp

Ngay sau khi Bạc Hy Lai b cách chức Bí thư Đảng tỉnh Trùng Khánh, một siêu đô thị nằm phía Tây vào ngày 15/3 vừa qua, mt s trang web theo ch nghĩa Mao bị đóng ca. Nhiu người gii thích điu này như du hiu cho thy đang có mt cuc đu tranh tư tưởng giữa hai bên cánh hữu và cánh tả hay giữa một cuc Cách mng Văn hóa khácPhong trào ci cách được tiến hành. S gii thích này mt phn có ý nghĩa.

đàn áp, vương lập quân, Trung Quốc, Thế Giới, Phap Luan Cong, Chu Vĩnh Khang, cách chức, Bạc Hy Lai,

Chu Vĩnh Khang (trái) là Ủy viên chính trị trung ương Đng Cng sn Trung Quc từ năm 2007 và Bc Hy Lai từ tháng 3 năm 2011. (Trái qua phi: Teh Eng Koon / AFP / Getty Images, Feng Li / Getty Images)

Chu Vĩnh Khang, mc dù mt Ủy viên Bộ chính trị cũng đang phi đi mt vi khó khăn và có kh năng chu chung s phn tương t như Bc Hy Lai. Tám lý do sau đây cho thy ti sao chuyện đó có thể xảy ra:

1. Ngày 14 tháng 3, mt ngày trước khi ông Bạc b sa thi, Th tướng Ôn Gia Bo đã t chc mt cuc hp báo kín với Quốc Hội (NPC). Trong bài phát biu ca ông đã không đ cp rõ ràng đến ông Bạc, nhưng ba vấn đề ông nêu ra có liên quan đến ông Bạc.

Ôn Gia Bo nói rng chính ph trung ương coi trng việc ông Vương Lập Quân và đang tiến hành điều tra. Ông Quân là cu Giám Đốc Sở Công AnPChủ Tịch thành phố tỉnh Trùng Khánh, người đã chy trn đến Lãnh s quán Hoa Kỳ ti Thành Đô để yêu cu xin t nn. Ông Quân đang bị điều tra tham nhũng, được cho là đã sbị ông Bạc ám sát đ gi im lng. Bây gi ông Quân đang bị điu tra Bc Kinh, và có thể đã cung cp thông tin v tham nhũng ca ông Bạc.
 
Ôn Gia B
o cũng cho biết, “Các Bí thư và chủ tịch các thành phố trực thuộc trung ương khác phải rút kinh nghiệm từ sự cố nghiên trọng ở thành phố Trùng Khánh.”

Nhng ch trích cáo buộc ông Vương và Bạc đã dấn đến việc cắt chức được gii quyết vào ngày hôm sau. Ngày 15 tháng 3, Báo nhân dân hàng ngày xác nhn rng ông Quân bị cách chức Phó chủ tịch tỉnh Trùng Khánh cũng như ông Bạc bị cách chức Bí thư tỉnh Trùng Khánh

Đại hội Đàng lần th ba ca y ban Trung ương Đng ln th 11 đã din ra vào tháng 12 năm 1978 và thường được hiu là để kết thúc chính thc đường lối cai trị Trung Quốc theo chủ nghĩa Mao. Ông Bảo gii thích rng trong phiên hp toàn th Đng Cng sn đó đã “quyết đnh quan trng tiến hành cải cách [kinh tế] và m ca Trung Quc.”

Sau đó trong phát biu ca mình, Ôn Gia Bo cho biết nhng sai lm ca cuc Cách mng Văn hóa đã được loi b hoàn toàn. Nếu không có ci cách chính tr, Ôn Gia Bo cho biết, mt thm kch như cuc Cách mng Văn hóa có th xy ra mt ln na.

Với cách nhìn cuộc họp Ban Chp hành Trung ương năm 1978 và ch trích cuc Cách mng Văn hóa, Ôn Gia Bo đã khơi mào mt dòng ý thc h như là cơ s cho mt cuc đu tranh quyn lc trong ĐCSTQ. Mt khi Trung Cng biến thành mt cuc đu tranh quyn lc dc theo dòng ý thc h, mt tương lai m đm đang ch đi nhng người b ch trích và nhng người ch trích.

Các phe phái ca cuc đu tranh quyn lc trong ĐCSTQ gây thiệt hai không chỉ cho một hai người. Vì nó là “một phe phái,” sau đó mt nhóm người sẽ bị vạ lây.

Lch s ca ĐCSTQ có những chính trị gia một khi đã được đnh cao ch huy ca Đng, nhưng sau đó rơi vào ô nhc hoc ti t hơn như Quang Minh, Cao Cương, Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, và Triu T Dương. Bc Hy Lai đã không đt được đỉnh cao quyền lực như vậy trước khi ông b sa thi. Bài báo cáo của Ôn Gia Bo có vẻ nhắm vào Bạc Hy lai , nhưng thực tế không phải vậy, ông muốn nhắm tới phiên họp Toàn thể Đảng năm 1978. Ôn Gia Bo đang chtrích Chu Vĩnh Khang, dưới chiêu bài ch trích Bạc Hy Lai.

2. Trong s các thành viên ca U ban Thường v B Chính tr, Chu Vĩnh Khang là người ng h Bc Hy Lai nhất. Trong các cuc hp hàng năm ca Quốc HộiBan Tư vn Chính tr Nhân dân Trung Quc, ông đã đưa ra và phê duyệt đường lối chính tr của Trùng Khánh do Bạc Hy Lai khởi xướng, trong đó có tiến hành bt gi nhng người bị cho là bn côn đtổ chức hát bài hát theo ch nghĩa Mao. Mi quan h gia Chu và Bạc , Quân được mô tả như sau : Người đng sau Chu là Giang Trch Dân, Chu đứng sau Bạc, và Bạc thì đứng sau Quân hậu thuẫn. Mối quan hệ này được xếp hàng ging như những quân c domino, sn sàng sụp theo hàng.

3. Bạc cần Chu hậu thuẫn những sai lầm của mình. Càng nhiu người Bạc lôi kéo được,ông ấy càng an toàn hơn . Đây là lý do ti sao Bạc, kể cả Chu Vĩnh Khang bị kiểm trách nhiệm liên quan đến vụ Vương Lâp Quân trong phiên họp 9/3 vừa qua.

4. Chu Vĩnh Khang đã có rt nhiu thuộc hạ có quyền lực nắm trong tay, chng hn như B trưởng B Công an, và làm thế nào B trưởng B Công an cũng là y viên chính tr đu tiên (viên chc Đng cao nht) ca Lc lượng Cnh sát vũ trang. Chu đã s dng trên 700 t nhân dân t (95 t USD) mi năm với danh nghĩa duy trì n đnh.

Chu quản lý tiền của và các công c chuyên chính bo lc, điều đó khiến ông trở thành mt mi đe da cho người đứng đầu Đng - H Cm Đào và Ôn Gia Bo. Gn đây, ông H đ ngh rng đduy trì sự ổn định Trung Quc , cần có sự tham gia của quân đi. Đề nghị ca ông ng ý rng quyền chỉ huy và quyền điều hành phải do ông quản lý.

5. Khoảng nửa năm nữa, Ông Hồ Cảm Đào sẽ thoái vị Bí thư ĐCSTQ. Rt nhiu người đã nhn thy rng Ôn Gia Bo nhn mnh trong các báo cáo chính ph với Quốc Hội các nhu cu ca ĐCSTQ trong quyền “chỉ huy nổ sung”. Thực tế t các ch tch đến phó chủ tịch 4 quân đoàn chính thuộc y ban quân s Đng Cng sn Trung ương (Quân đi Gii phóng Nhân Dân trực thuộc 4 quân đoàn chính này), tt c mi người đã nói rng h s ủng hộ sự lãnh đo ca H Cm Đào.

V phn mình, ông Đào mun các phương pháp được s dng bi các nhà lãnh đo Đng trước đây đ tiếp tc gi chính quyn, gi được vai trò ca mình như là Ch tch y ban quân s trung ương, đó là ph trách các lc lượng vũ trang. Việc xây dng quyền lực quân s ca mình không th trì hoãn, min nhim Bạc Hy Lai có th không đ cho H Cm Đào có thêm quyền lực. Loi bChu Vĩnh Khang là bước tiếp theo ông Đào cần phải làm.

6. Không ai biết Giang Trch Dân tiếp tc bo v Chu hay không. Giang có th không còn đủ kh năng. Sau khi H Cm Đào có lòng trung thành ca toàn b quân đội, và vi nh hưởng ca Giang đang suy yếu, Giang ch có th bo v mình. Chín thành viên ca U ban thường v B Chính tr đã chia thành các phe phái, H Cm Đào và Ôn Gia Bo cạnh tranh vi Ngô Bang Quc, Gi Khánh Lâm, Lý Trường Xuân, và Chu Vĩnh Khang. Nhưng ch Chu Vĩnh Khangchịu trận trong cuộc đấu tố của H Cm Đào và Ôn Gia Bo.

7. Thông tin liên quan đến tình hình Pháp Luân Công. Giang Trch Dân bây gi biết rng bc hi Pháp Luân Công đã không mang li cho ông sự công nhn hoc ủng hộ t các cp cao ca Đng. Trong năm 2002, ông đã điều La Cán, người t chc bộ máy đàn áp gồm cnh sát, Vin kim sát, tòa án, lut sư…; Lý Trường Xuân, người tng nm gi sc mnh ca b máy tuyên truyn, đ tr thành ủy viên B Chính tr, U ban thường v Đi hi 16.

Trong Đi hi 17, Chu Vĩnh Khang thay thế La Cán, nhậm chức y ban Thường v và là người đng đu y ban Chính tr- Lut pháp. Giang đã chun b cho Bạc đ thay thế Chu Vĩnh Khang làm U ban thường v và là người đng đu y ban Chính tr- Lut pháp trong Đi hi 18.

Có người nói Bc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, La Cán, và Giang Trch Dân đã tr thành đng minh bi vì chúng cho rằng đàn áp tt c các hc viên Pháp Luân Công là một chiến công để có vị thế trong Đảng. Chính ni s hãi đã mang chúng li vi nhau, nhưng tội ác đẫm máu mà chúng đã gây ra đã khiến chúng mất tất cả.

8. Thiện hữu thiện báo, Ác hữu ác báo. Sau Đi hi Đảng lần thứ 16, Chu Vĩnh Khang tr thành B trưởng B Công an. Sau Đi hi 17, Chu đã được nhậm chức trưởngy ban Chính tr-Pháp luật. Trong nhng chức vụ Chu từng quản lý đều dùng để tiến hành khng b hàng chc ngàn hay hàng triu hc viên Pháp Luân Công bng cách s dng các phương pháp tra tn vô cùng tàn bo. Không ch như vậy, dưới quyền cai trị của Chu Vĩnh Khang, các hc viên Pháp Luân Công tu tập theo nguyên lý Chân thiện Nhẫn, còn bị mổ cắp nội tạng khi họ còn sống.

Chu Vĩnh Khang đã lấy quyền lực nhờ bước trên xác chết của các học viên Pháp Luân Công. Ông đã phạm quá nhiều tội ác, đó là lý do ông sẽ bị trừng trị

The epochtimes/Bocau.net

TIN THAM KHẢO

TIN XEM NHIỀU